Flyttföretag nära dig!

Magasinering

Att förvara saker och möbler kan ibland vara ett måste, speciellt om två bohag ska slås ihop till ett. Att hitta en plats att förvara dessa saker är inte alltid lätt. Vi rekommenderar er att jämföra olika företag som erbjuder magasinering eftersom det skiljer stort i vad man får för pengarna företagen emellan. Det är också viktigt att verkligen läsa igenom kontraktet noga innan man skriver på det och ta upp eventuella frågor direkt.
Ett par av de viktigaste sakerna att tänka på vid magasinering är:

• Har magasineringsföretaget försäkringar som täcker det som ska magasineras?
• Hur förvaras godset, lådor, pallar etc.?
• Är området larmat med bevakning?
• Är lokalerna uppvärmda eller är det kall lager?
• Hur stort utrymme kan man hyra?
• Hämtar och levererar de godset som ska magasineras?
• Använder sig företaget av startavgifter eller bindningstider?
• Har man tillgång till sitt gods under magasineringstiden?
• Vad kan magasineras?